Privacy

Je privacy is heel belangrijk voor Roads We geven geen informatie aan derden zonder jouw toestemming. Je eigen dossier kan je zelf gewoon inzien.

Privacy

Roads waarborgt de bescherming van je privacy. Alleen medewerkers die rechtstreeks bij je begeleiding betrokken zijn, hebben toegang tot je dossier. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.

Roads is onderdeel van Arkin. Lees hier het privacyreglement dat voor alle zorgaanbieders binnen van Arkin geldt.

Informatieverstrekking

Informatie aan derden wordt alleen verstrekt met jouw toestemming *. Een aantal persoonsgegevens verzamelen we in een registratiesysteem voor doeleinden binnen en buiten Roads. De beschikbaarstelling is gebonden aan de regels van het privacyreglement. Je dossier wordt na afsluiting van het onderzoek of de begeleiding vijftien jaar bewaard. Administratieve en registratiegegevens worden vijftien jaar na het onderzoek of begeleiding vernietigd. Als cliënt kun je Roads vragen om de gegevens eerder te vernietigen.

*Informatie verstrekken we wel aan de huisarts die je heeft verwezen naar Roads, tenzij je daar bezwaar tegen hebt.

Inzage- en correctierecht

Natuurlijk heb je het recht om je eigen dossier in te zien. Je kunt ook vragen om correctie van gegevens als deze feitelijk onjuist zijn of niet ter zake doen. Inzage in het dossier kun je aanvragen door onze zorgadministratie te bellen via telefoonnummer
020 590 86 20. Tijdens inzage kun je eventuele wensen voor correcties bespreken.