Bij Roads is werk het middel én het doel

Onze doelgroep heeft vaak een afstand tot de arbeidsmarkt. Arbeid is onderdeel van het herstelprogramma, want werken is meedoen.

Wij lopen voorop

Roads loopt in Nederland voorop in re-integratie van mensen met psychiatrische problematiek of een verslavingsachtergrond. Vanuit specifieke kwaliteiten leert iemand opnieuw wat hij of zij kan.

Missie en visie

  • Onze missie: We bieden perspectief. Deelnemers voelen zich sterker, doordat ze weer meedraaien in de maatschappij.
  • Onze visie: In veel herstelprogramma’s is werk de allerlaatste stap. Maar niet bij Roads. Wij zien juist het werk als het meest effectieve middel om duurzaam te re-integreren.

Vaak heeft een deelnemer daar hulp bij nodig. Daarom zorgen we voor individuele begeleiding, zo nodig vanuit een GGZ-benadering. Door mensen intensief te begeleiden, voorkomen we dat ze tussen de wal en het schip belanden.

Samengestelde programma’s

In samengestelde programma’s combineren we behandeling, therapie, training en werk.

Doordat we de mogelijkheden van deelnemers vergroten, kunnen we de benodigde zorg verkleinen. Hierdoor wordt de kans op terugval een stuk kleiner.