Deel jouw ervaring

Over Roads

Roads biedt cliënten intensieve begeleiding, waarbij arbeid een belangrijk onderdeel vormt van het herstelprogramma. Onze doelgroep heeft vaak een lange afstand tot de arbeidsmarkt en ervaart belemmeringen in het aangaan en onderhouden van sociale relaties. Werken is direct meedoen. Vanuit specifieke kwaliteiten ervaart iemand weer wat hij kan. Welkom zijn, verwacht worden en bijdragen: daar gaat het om!

Ambitie

Roads wil erkend en herkend worden als de meest vooraanstaande speler op het gebied van sociale- en arbeidsre-integratie voor mensen met een lichte tot zware psychiatrische problematiek of een verslavingsachtergrond. We bewijzen hiermee dat onze specifieke formule werkt. Namelijk dat de inzet van arbeid als middel én als doel effectief is om duurzame participatie te bereiken.

Jaarverslag

Roads geeft graag inzicht in de resultaten die we bereikt hebben. Deze publiceren wij in ons Roads Maatschappelijk Jaarverslag 2020

Cliënttevredenheidsonderzoek Roads 2019

Roads vindt cliëntenparticipatie erg belangrijk. Zo is er bijvoorbeeld een cliëntenraad, zijn er cliëntgestuurde projecten en ervaringsdeskundigen die helpen met het formuleren en uitvoeren van het beleid. Deelnemers met individuele begeleiding hebben een e-mail gekregen met daarin de vragenlijst. Dit heeft geleid tot 374 ingevulde vragenlijsten tegen 222 in 2017 en 103 in 2016. De dataverzameling is uitgevoerd in oktober en november 2019.

Lees hier het Cliënttevredenheidsonderzoek 2019.

Klanttevredenheidsonderzoek Roads 2020

Dit rapport is een verslaglegging van de klanttevredenheid van Roads . Roads heeft Contenza gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de tevredenheid van alle klanten van Roads , die in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 het UWV Traject naar werk of het UWV Traject werkfit maken hebben afgerond.

Lees hier het Rapport klanttevredenheidsonderzoek.

Rapportage Roads tijdens coronatijd

Deze online vragenlijst is uitgevoerd door bureau Meetellen in Amsterdam naar ondersteuning in coronatijd, uitgezet naar deelnemers van Roads en is door 210 respondenten ingevuld. De deelnemers maken gebruik van het huidige aanbod en zijn (overwegend) positief over het contact met Roads.

Lees hier de Rapportage peiling Roads in de Coronaperiode – Meetellen in Amsterdam.

Missie

Perspectief bieden. Daar is het Roads om te doen. Roads werkt aan sociale participatie en arbeidsre-integratie. Arbeid en (arbeidsmatige) dagbesteding zijn ons middel en doel om dit te realiseren. Door cliënten een maatschappelijke rol te bieden, leggen we de basis voor participatie en geven we hen een concreet perspectief op hun toekomst.

Visie

Roads vindt dat iedereen het verdient om mee te doen in de maatschappij. Wij zien arbeid als het meest effectieve middel om duurzame participatie te bereiken. Arbeid moet een integraal onderdeel vormen van het herstelprogramma en niet pas aan het eind van een traject in beeld komen. Roads ervaart dat mensen met een psychiatrische problematiek of verslavingsachtergrond snel tussen wal en schip belanden, wanneer zij niet individueel en intensief worden begeleid. Hen concreet perspectief bieden op de toekomst, is een sleutel tot duurzaam herstel. Met passende arbeid werkt een cliënt vanuit zijn eigen kwaliteiten aan zijn zelfbeeld en ervaart hij weer wat hij kan.

Roads gelooft in samengestelde programma’s waarin behandeling, therapie, training en arbeid elkaar ondersteunen. Roads zet in op intensieve samenwerking met zorgpartners en het bedrijfsleven. Maar ook betrekt Roads de cliënten in de uitvoering van haar werkzaamheden om met hun ervaringen het zorgaanbod te kunnen optimaliseren. Deze ervaringsdeskundigheid zorgt ervoor dat het perspectief van de cliënt leidend is en blijft in de visie van Roads. Door middel van samenwerking kunnen we de kwaliteit van zorg waarborgen en maximale kansen creëren voor de cliënt. Door de mogelijkheden van cliënten te vergroten, kunnen we het beroep op de zorg verkleinen. En met het juiste netwerk rond de cliënt, kunnen we de kans op terugval minimaliseren.

Kwaliteit

Wij garanderen kwaliteit in alles wat wij doen:

  • Wij zijn onderdeel van zorginstelling Arkin en hebben daarom een breed aanbod van therapieën en trainingen. Dit zorgt ervoor dat wij als één van de weinige spelers geïntegreerde hersteltrajecten kunnen samenstellen.
  • Roads heeft het Blik op Werk Keurmerk, een onafhankelijk keurmerk voor de kwaliteit van diensten die bijdragen aan het duurzaam aan werk komen en blijven. Roads is dé specialist in re-integratie en coaching van werknemers met psychische klachten.
  • Roads is HKZ gecertificeerd. Het HKZ-Keurmerk betekent dat een organisatie de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt centraal stelt, betrouwbare resultaten kan presenteren, voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg en voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.
"Roads werkt!"
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2021 Roads - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin