Ervaringsverhalen werkgevers

Sporthallen Gemeente Amsterdam

Interview Marlon Muller, Teammanager Sporthallen Gemeente Amsterdam.

“Het is zo mooi deze groep een kans te kunnen bieden en het maakt je als werkgever sterker.”

Wat is je functie en waar werk je? 

Mijn naam is Marlon Muller en ik ben teammanager voor de hallen in het gebied Zuid. Dat doe ik bij de Gemeente Amsterdam, Sport & Bos, afdeling Hallen en Parken.

Hoe is de samenwerking met Roads tot stand gekomen? 

Roads biedt ons kandidaten aan. Bij het klikgesprek, tijdens de proefperiode tot aan de uiteindelijke beoordeling is Roads in beeld. De intense samenwerking is mede bepalend dat kandidaat succesvol is in diens nieuwe job.

Hoe kijk jij tegen de IPS methode aan? 

Zeer positief! Zodra we een traject ingaan met elkaar hebben we samen één doel. We beginnen met een klikgesprek waarbij een collega van de werkvloer aanwezig is. Als dit goed verloopt, starten we een proefperiode van twee maanden. Hierna volgt een evaluatie en indien positief leidt dit tot een jaarcontract voor de kandidaat. Dit kan zelfs uiteindelijk overgaan in een contract voor onbepaalde tijd. Het is natuurlijk een erg zorgvuldig traject waarbij veel komt kijken. Goede begeleiding vanuit ons is essentieel. We monitoren continu hoe het gaat met de kandidaat en waar deze behoefte aan heeft. In 90% van de gevallen is het traject succesvol en komen kandidaten dus bij ons in dienst. IPS vergroot de kans van slagen om een kandidaat te plaatsen.

Kun je een mooi voorbeeld noemen van een kandidaat die bij jullie aan de slag is gegaan?

Jazeker, een collega die een mooi succesverhaal is iemand die inmiddels goed bekend is binnen de Gemeente Amsterdam. Deze collega is een waanzinnig voorbeeld. Hij kwam onzeker binnen en droeg best wat bagage bij zich. Kijk je naar het afgelopen jaar, dan zie je een zelfverzekerde persoon die ontzettend gewaardeerd wordt binnen het team en het naar zijn zin heeft. Naast de vele gelijkwaardige kandidaten binnen onze organisatie, die wij in dienst hebben, zijn wij trots op hem!

Wat vind jij de meerwaarde van een IPS coach?

Als we een traject starten is dat voor langere duur. De IPS coach bouwt een relatie op met de kandidaat en creëert vertrouwen. De coach deelt bepaalde informatie over de kandidaat met mij waardoor ik als leidinggevende bepaalde stappen kan zetten. Hierdoor kan ik het maximale halen uit de kandidaat. De Roads coaches zijn deskundig, voelen bepaalde zaken heel goed aan zetten zich vol in voor kandidaten.

Zijn er zaken waar werkgevers rekening mee moeten houden als ze een IPS traject starten?

De kandidaten dragen een soort ‘black box’ bij zich. Dingen die je moet ontdekken bij kandidaten als ze eenmaal aan de slag gaan. De trajecten lopen vaak goed maar het lukt natuurlijk niet altijd. Soms moet je helaas afscheid nemen van iemand omdat er geen klik is en dien je dat als werkgever te accepteren.  Belangrijk in het bepalen van succes is creëren van tijd voor het aangaan van gesprekken. Zodoende groeit de kandidaat en ontstaat een win-win situatie.

Heb je nog bepaalde tips?

De beste reclame is altijd van ‘good practice’. Als organisaties over de streep dienen te worden getrokken, biedt ze helpende hand aan. Laat ze in de keuken kijken, zie hoe enthousiast collega’s zijn en wat ze voor de organisatie kunnen betekenen. Deze collega’s zijn de ambassadeurs voor onze organisatie.

Informeer ze hoe het traject verloopt en welke voordelen er voor de organisatie zijn. We kunnen het stigma dat bij sommige werkgevers heerst daarmee gedeeltelijk elimineren. Het is zo mooi deze groep een kans te kunnen bieden en het maakt je als werkgever sterker.

Je noemde net het stigma, wat is jouw kijk daarop?

Dat is er in het begin omdat kandidaten een beperking met zich meedragen. Het stigma neemt snel af, als kandidaten zijn ingewerkt, hun plek gevonden hebben en deel uitmaken van het team.

Daarnaast vinden wij “arbeidsbeperking/stigma” niet het juiste woord. Het zijn kandidaten met een uitdaging en die gaan ze ook aan.

Meer informatie over deze re-integratiemethode?

Lees hier onze IPS succesverhalen