Klachten

Als Roads willen we dat deelnemers werken in een prettige werkomgeving. We doen er alles aan om te voorkomen dat een klacht in een conflict eindigt.

Als je ontevreden bent, vertel dit dan aan de begeleider. Hij of zij zal met je gaan praten. Samen proberen jullie een oplossing te vinden.

Helpt een gesprek niet? Dan kun je terecht bij onze klachtenfunctionaris. Die helpt met advies. Als het nodig is, bemiddelt de klachtenfunctionaris tussen jou en ons.

Werkt dit niet, dan helpt de klachtenfunctionaris je met het indienen van een klacht.

Je kunt je klacht ook online doorgeven door het invullen dan dit formulier.

Lees ook de brochure: Een klacht? Daar komen we samen uit!

Contact met de klachtenfunctionaris:

Als je vanuit de WMO bij Roads terecht bent gekomen, dan kun je ook bij het WMO-loket van de gemeente terecht.

Klachtenbehandeling

Lees op de website van Arkin informatie over hoe we met klachten en suggesties omgaan.