Deel jouw ervaring

Cliëntenraad

Roads heeft een eigen Cliëntenraad. Deze komt op voor de belangen van alle cliënten. De Raad geeft adviezen aan de directie van Roads over kwaliteit, aanbod, werksfeer, etc.

Overleg Cliëntenraad Roads

Een keer in de maand komt de Cliëntenraad Roads bij elkaar en eens in de zes weken is er een overleg met de directie. De leden van de Raad bezoeken tevens de Roads-locaties om te vragen welke onderwerpen van belang zijn voor de cliënten. De uitkomsten hiervan worden onderling besproken binnen de raad en vervolgens worden de verbeterpunten besproken met de directie. De Raad heeft een convenant afgesloten met de Cliëntenraad Arkin en stemt ook af met de Ondernemingsraad van Roads. Je bent van harte welkom om lid te worden.

Leden

De raad bestaat uit maximaal 9 leden en een onafhankelijke ondersteuner. Iedere deelnemer/cliënt van Roads kan lid worden. Ervaring is niet vereist, wel een actieve inzet. Bel of mail voor meer informatie! De Cliëntenraad Roads bestaat uit de volgende leden:

  • Jos Wallien (voorzitter)
  • Ria Mulder (lid)
  • Frances Don (lid)
  • Jack Gutker (lid)
  • Margarethe Verwolf (lid)
  • Wim Tijhuis (aspirant lid)
  • Ellen de Mooij (ondersteuner)

Contactgegevens

De Cliëntenraad Roads is per mail en telefoon te bereiken:
stuur email T: 020 – 590 85 90 (nummer hoofdkantoor).
De ondersteuner van de cliëntenraad is Ellen de Mooij, te bereiken onder telefoonnummer 06-18025710.

"Roads werkt!"
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Roads - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin