Cliëntenraad

Roads heeft een eigen Cliëntenraad. Deze komt op voor de belangen van alle cliënten. De Raad geeft adviezen aan de directie van Roads over bijvoorbeeld kwaliteit, aanbod en werksfeer.

Overleg Cliëntenraad Roads

Eén keer in de maand komt de Cliëntenraad Roads bij elkaar. Eens in de zes weken is er een overleg met de directie.

De leden van de Raad bezoeken de Roads-locaties om te vragen welke onderwerpen van belang zijn voor de cliënten. De uitkomsten hiervan worden onderling besproken binnen de raad en vervolgens worden de verbeterpunten besproken met de directie.

De Raad heeft een convenant afgesloten met de Cliëntenraad Arkin en stemt ook af met de Ondernemingsraad van Roads. Je bent van harte welkom om lid te worden.

Leden

De raad bestaat uit maximaal 7 leden en een onafhankelijke ondersteuner. Iedere (ex)deelnemer/cliënt van Roads kan lid worden. Ervaring is niet vereist, wel een actieve inzet. Bel of mail voor meer informatie! De Cliëntenraad Roads bestaat uit de volgende leden:

  • Jos Wallien (voorzitter)
  • Jack Gutker (lid)
  • Frances Don (lid)
  • Jaco Idema (lid)

Onafhankelijke ondersteuner:

  • Ellen de Mooij

Contactgegevens

De Cliëntenraad Roads is per mail en telefoon te bereiken:

  • stuur e-mail
  • T: 020 – 590 85 90 (nummer hoofdkantoor).
  • De coach/ondersteuner van de cliëntenraad is Ellen de Mooij, te bereiken onder telefoonnummer 06-18025710.