Wat is het Maatjesproject?

Het Roads Maatjesproject helpt mensen die als gevolg van een psychische kwetsbaarheid weinig sociale contacten hebben of moeite hebben om zelfstandig iets buitenshuis te ondernemen. Het Roads Maatjesproject koppelt een deelnemer aan een vrijwilliger. Zij vormen gedurende één jaar een maatjeskoppel. Tweewekelijks ondernemen zij iets. Zij gaan bijvoorbeeld een stukje fietsen, boodschappen doen of een gezelschapsspelletje spelen.

Onze vrijwilligers zijn mensen die het leuk vinden om een ander te helpen, wat afleiding en een luisterend oor te bieden. Zij zijn in staat om een goed sociaal contact te onderhouden.

Onze deelnemers zijn mensen die zich eenzaam voelen omdat zij zich door een psychische kwetsbaarheid niet meer in de maatschappij mengen en/of minder makkelijk sociale contacten leggen of onderhouden. Deze mensen willen graag weer in de samenleving actief zijn of hun hobby’s oppakken. Ze hebben iemand nodig die hen helpt om de stap buitenshuis te zetten. Die steun wensen ze van iemand uit de maatschappij.

Is het maatjeswerk iets voor jou?

Dit vrijwilligerswerk komt neer op het samenzijn, het samen ondernemen en het onderhouden van een contact van mens tot mens. Door simpelweg aanwezig te zijn, een luisterend oor te bieden, interesse te tonen en misschien samen wat te ondernemen, zien we dat onze deelnemers daar gaandeweg veel baat van hebben.