Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Wat is een IPS-traject
IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is een internationaal beproefde re-integratiemethode voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een IPS-traject werkt voor hen beter dan andere re-integratiemethoden. IPS verschilt in een aantal opzichten van gangbare arbeidsre-integratie: regulier werk staat centraal, er wordt snel naar een baan gezocht, er wordt langdurige steun geboden en arbeidsintegratie is onderdeel van de ggz-hulp. In de VS hebben vele onderzoeken de effectiviteit van IPS aangetoond en behoort IPS tot de evidence based interventies voor mensen met ernstige psychische stoornissen. Uit de 5 randomized controlled trials (RCT’s) waarin IPS werd vergeleken met de gebruikelijke trajectbegeleiding bleek dat deelnemers met IPS vaker een reguliere baan vonden, meer verdienden en meer uren werkten dan patiënten met de gebruikelijke trajectbegeleiding.

Van diegenen die een baan hebben, wensen de meesten die te behouden, hoewel het werk hun vaak grote inspanning kost. Zij zien de voordelen die een betaalde baan in principe kan bieden. Arbeid is ons middel én oplossing om mensen met een psychische aandoening te helpen bij hun herstel. Werk brengt een inkomen en financiële zelfstandigheid, sociale verbinding, motivatie, persoonlijke ervaring en routine met zich mee.

Wat kan IPS voor werkgevers betekenen?
U als werkgever wordt door IPS ontzorgd doordat uw werknemer (meestal op de achtergrond) intensief begeleid wordt door een ervaren trajectcoach van Roads. Daar waar u behoefte heeft aan wat tips en tricks kunt u op de trajectcoach rekenen. Wij brengen u graag in contact met werkzoekenden die klaar staan om bij uw bedrijf aan de slag te gaan. Mensen met kwaliteiten, doorzettingsvermogen en grote inzet voor uw bedrijf.

Wie zijn deze mensen? Mensen die door een psychische kwetsbaarheid wat lastiger aan een baan komen, zoals schizofrenie en andere psychosen en bipolaire stoornissen, ernstige depressies en persoonlijkheidsstoornissen. IPS is ook geschikt voor jonge mensen die psychische problemen hebben. Wanneer zij de draad weer willen oppakken, maar daarbij begeleiding nodig hebben. Deze mensen worden door ons uitstekend begeleid tijdens het IPS-traject, waardoor u niets anders dan werkgever hoeft te zijn. Prima mensen die willen en kunnen werken in uw bedrijf. Waar nodig wordt het werkproces lean en mean in zakelijke context ondersteund. We doen dit door middel van een IPS-traject.

Wat zijn de IPS-traject kenmerken?

 • Iedere cliënt die een reguliere baan wil, heeft toegang tot IPS.
 • Een (succesvolle) zoektocht naar een echte baan
 • De cliënt staat centraal
 • Doorlopend arbeidsmogelijkheden inschatten
 • Er wordt duurzame ondersteuning geboden, zowel aan de cliënt als aan de werkgever
 • De ondersteuning is gericht op het behouden van een baan door middel van jobcoaching
 • Onze gespecialiseerde IPS-trajectcoaches beschikken over kennis van arbeidsre-integratie en vaardigheden in het coachen van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Wat zijn de stappen van een IPS-traject?
De fasen van een IPS-traject zien er als volgt uit:

 • Intakegesprek en assessment
 • Acquisitie en plaatsing
 • Jobcoaching en begeleiding op de werkplek
 • Aanpassen van de werkplek (indien nodig)

Onze IPS-trajectbegeleiders maken deel uit van een team waarin arbeidsbegeleiding en GGZ-hulp geïntegreerd zijn.

Het succes van Individuele Plaatsing en Steun

Gespecialiseerde begeleiding
Wij richten ons op een succesvol dienstverband van de werknemer bij uw bedrijf. We doen dit door een goede samenwerking tussen verschillende partijen (werkgever, werkzoekende/werknemer, de IPS trajectcoach en specialisten uit de geestelijke gezondheidszorg op de achtergrond). Onze gespecialiseerde IPS-trajectcoaches beschikken over kennis van arbeidsre-integratie en vaardigheden in het coachen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij zijn geïnteresseerd in uw bedrijfsvoering, kennen de kandidaten al geruime tijd en kunnen met u meedenken over de meest geschikte taakinhoud binnen uw bedrijf.

IPS re-integratiemethode: kosteloos
Roads werkt al jarenlang met deze IPS re-integratiemethode en helpt ieder jaar vele werkgevers aan goed personeel. Dit alles kosteloos. Wij richten ons op een succesvol dienstverband van de werknemer bij uw bedrijf. We doen dit door een goede samenwerking tussen verschillende partijen (werkgever, werkzoekende/werknemer, de IPS trajectcoach en specialisten uit de geestelijke gezondheidszorg op de achtergrond). Onze gespecialiseerde IPS-trajectcoaches beschikken over kennis van arbeidsre-integratie en vaardigheden in het coachen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij zijn geïnteresseerd in uw bedrijfsvoering, kennen de kandidaten al geruime tijd en kunnen met u meedenken over de meest geschikte taakinhoud binnen uw bedrijf.

Lees hier onze IPS succesverhalen