Warmline

De Warmline is alle dagen van het jaar geopend en bereikbaar van 18:30 uur tot 21:30 uur, via 020 – 623 4555.

Voel jij je wel eens eenzaam? Zou jij wat ondersteuning willen? Of gewoon ’s avonds even je ei kwijt willen? Dit kan bij de Warmline. De Warmlijn is een lotgenotenlijn die een luisterend oor biedt aan iedereen die dit kan gebruiken. Je hoeft niet in behandeling te zijn. Iedereen is welkom om te bellen.

Onze telefonisten zijn begripvolle lotgenoten die de tijd nemen, vanuit eigen ervaring weten waar het over gaat en waar nodig ondersteuning. Onze telefonisten zijn uitgebreid getraind. Ze zijn geen hulpverleners. Ze bieden dus geen hulpverlening, wel ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigen weten vaak goed wat er speelt en beschikken over veel inlevingsvermogen. Dit zorgt vaak voor laagdrempeligheid en herkenbaarheid. De telefonisten geven algemeen advies, nemen niet de rol van de hulpverlener aan en zullen dan ook nooit in de weg staan van een lopende therapie. 

Ben je op dit moment in levensgevaar? Bel dan 112. Ben je niet in levensgevaar, maar heb je acuut hulp nodig? Bel 0800-0113 – Zelfmoordpreventie.

Wist u dat?

 • Er over alles gepraat mag worden tijdens een gesprek.
 • De onderwerpen waar mensen vaak over willen praten eenzaamheid, zorgen/angsten, Covid, ziekte, rouw, relatieproblemen (familie, vrienden of partner), suïcidale gedachten of zelfbeschadiging zijn?
 • Van oorsprong de Warmline een telefoonlijn is voor en door GGZ-cliënten? Echter zijn de gevoelens van eenzaamheid binnen de bevolking dusdanig toegenomen dat we de doelgroep hebben uitgebreid naar iedereen die zich eenzaam voelt.
 • Het niet uitmaakt hoe oud je bent? We helpen jongvolwassenen (18+) tot ouderen in verpleeghuizen en iedereen daar tussenin.
 • Iedereen gebruik mag maken van de Warmline en je hiervoor niet in behandeling hoeft te zijn bij Arkin?
 • De Warmlijn 365 dagen per jaar open is? Dus ook tijdens de feestdagen.
 • We 9000 bellers per jaar helpen?
 • De telefonisten zich vanuit hun eigen ervaringsdeskundigheid vaak goed kunnen inleven en dat zij in het telefoongesprek veelal een sfeer van gelijkheid creëren?
 • Je in heel Nederland mag wonen om van de Warmline gebruik te maken?
 • Bellen met de Warmline niet interfereert met je behandeling, maar een mooie toevoeging op je behandeling kan zijn?
 • Sommige mensen zich tijdens de feestdagen extra eenzaam voelen en de Warmline dan ook gewoon bereikbaar is?
 • Je als behandelaar jouw cliënt mag aanraden om naar de Warmline te bellen?