Aanbod verblijf

Binnen de diverse woonomgevingen van Roads creëren wij  een caring community: een veilige woonomgeving waarbij  herstel, eigen regie en zelfredzaamheid centraal staan. De bewoners werken aan duurzaam herstel en worden hierbij  ondersteund door professionals, ervaringsdeskundigen, medebewoners en vrijwilligers.

Met behulp van medebewoners, vrijwilligers en een ondersteuner werken bewoners aan hun eigen ontwikkeling op het gebied van gezondheid, wonen, werk, financiën, netwerk en zingeving. Een bewoner is zelf verantwoordelijk voor zij n eigen herstel, maar staat er niet alleen voor.

Voor bewoners geldt een eigen bijdrage bij verblijf in een Roads woonomgeving. Tijdens de intake wordt dit toegelicht.

Vriendenhuizen

De Vriendenhuizen van Roads zijn combinaties van gastenverblijven en activiteitencentra voor cliënten uit de GGZ. Roads beheert Vriendenhuizen in Den Helder, De Goorn, Lisse en Amsterdam.

Voor onze bewoners is het Vriendenhuis een laagdrempelig en goed toegankelijk gastenverblijf met mogelijkheden om te overnachten, te ontbijten, te lunchen en de avondmaaltijd te gebruiken. Met dit aanbod van zorg buitenshuis voor cliënten, ontlasten we ook hun mantelzorgers door de zorg even over te nemen. Het Vriendenhuis richt zich op herstel van de bewoners, maar wil tevens veiligheid bieden en ontspanning, een time-out, gevoel voor eigenwaarde, een niet-veroordelende omgeving en een luisterend oor. Binnen de Vriendenhuizen en het ambulante team werken ondersteuners vanuit hun eigen ervaring.

De behoeften en ervaringen van cliënten sturen het aanbod van de Vriendenhuizen. Ook krijgen mensen met een psychische kwetsbaarheid hier de middelen om – naar vermogen én met hun beperking – te kunnen meedoen in de samenleving door verschillende werkzaamheden uit te voeren.

De Vriendenhuizen bieden tal van werkzaamheden voor cliënten zoals werk in de administratie, de keuken, bij de receptie, gastheer en gastvrouw zijn, facilitaire dienstverlening, enz. Al deze werkzaamheden bieden mogelijkheden om in deeltijd en naar draagkracht te experimenteren met nieuwe rollen, uitdagingen en vaardigheden. Daarbij wordt rekening gehouden met ieders kwetsbaarheden en kwaliteiten. De Vriendenhuizen zijn daardoor oefenplaatsen voor duurzame maatschappelijke participatie.

De Vriendenhuizen zijn alle dagen, 24 uur per dag geopend. Voor vragen zijn de Vriendenhuizen bereikbaar tussen 9 – 17 uur.

Thuisbegeleiding

Voor cliënten in de GGZ kan het belangrijk zijn meer begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie te krijgen. Het is vaak moeilijk om met reguliere zorginstellingen de juiste zorg aan huis te organiseren. Met haar ambulante team in Amsterdam biedt Roads deze ondersteuning thuis wel.

Net als binnen de Vriendenhuizen is deze vorm van ondersteuning vraag gestuurd. Dat betekent dat de ondersteuning past bij de door de cliënt gestelde doelen, gewenste situaties of klussen. Het is altijd maatwerk. De ondersteuning wordt geboden in een vorm waarvan de cliënt weet dat die het beste werkt. Dit kan zijn door een bezoek thuis, een telefoontje op vaste tijdstippen, bereikbaar zijn juist op onregelmatige tijdstippen, email-contact, of een combinatie van deze vormen

Binnen het ambulante team wordt de ondersteuning uitgevoerd door een medewerker van het team die het beste bij de cliënt past. Bij voorkeur een ondersteuner die werkt uit eigen ervaring. Dat wil zeggen dat de medewerker beschikt over juist die persoonlijke eigenschappen, vaardigheden en (ervarings)deskundigheden, die de cliënt voor zijn situatie belangrijk vindt.

Voorop staat dat de cliënt de gevraagde ondersteuning ook werkelijk krijgt, zonder wachttijden. Zo nodig gaan wij op zoek naar bekostigingsmogelijkheden van de benodigde ondersteuning.


Meer informatie

Bekijk de brochure

Contactinformatie

Voor meer informatie over dit aanbod, en voor aanmeldingen, kan telefonisch contact opgenomen worden met het betreffende Vriendenhuis of het ambulante team. Bekijk de contactgegevens van onze vriendenhuizen hieronder.

Contactgegevens Vriendenhuizen

Vriendenhuis Den Helder
Drs. F. Bijlweg 47
1784 MC Den Helder
T: 088 – 161 77 05

Vriendenhuis De Goorn
De Goorn 50
1648 JR De Goorn
T: 0229 – 701208

Vriendenhuis Lisse
Heereweg 258
2161 BS Lisse
T: 0252 – 703287

Vriendenhuis Amsterdam
Kortvoort 100
1104 NB Amsterdam
T: 06-15880562

De Kleine Haag Amersfoort

Zorgcentrum De Kleine Haag is een door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde 24-uurs opvang voor mensen met een langdurige alcoholproblematiek. Uniek aan de Kleine Haag is dat er enerzijds zorg is vanuit specialistische behandeling van de stoornis en anderzijds op de maatschappelijke opvang, dagbesteding en het voorkomen van overlast. Het zorgcentrum is een schakel in de zorgketen met andere instellingen die zich richten op ernstig verslaafde dak- en thuislozen.

Het doel van De Kleine Haag is te komen tot een stabilisatieproces in het leven van de alcoholgebruiker. Daarnaast kan de cliënt gebruikmaken van een aantal faciliteiten die de afdeling biedt gericht op de persoonlijke hygiëne, medische situatie en ondersteuning bij praktische problematiek.

De aanpak is gericht op het verbeteren van de gezondheid en leefomstandigheden van deze alcoholgebruikers, het zogenoemde ‘Harm Reduction’. Hierdoor kunnen cliënten die gebruik maken van de Kleine Haag op een veilige manier wonen en leven. De Kleine Haag heeft de mogelijkheid om 25 cliënten met een 24-uurs pas en 10 cliënten met een dagpas te bedienen.

Er is sprake van alcoholverstrekking op locatie volgens een Canadees wetenschappelijk beproefd model. Cliënten worden vanuit het oogpunt van zorg en het tegengaan van overlast in de gelegenheid gesteld om in de Kleine Haag alcohol te nuttigen.


Meer informatie

Bekijk de brochure

Telefonisch contact opnemen

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de Kleine Haag: T 088 161 76 60

"Roads werkt!"
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2021 Roads - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin