Woonvormen

Wie fijn woont, herstelt het snelst. Onze woonomgevingen zorgen daarom voor een veilige plek. Een plek waar iemand zichzelf kan zijn. Waar iemand is omgeven door lotgenoten, vrijwilligers en hulpverleners. En vooral: een plek waar om elkaar wordt gegeven.

In onze woonomgevingen staan herstel, regie en zelfredzaamheid centraal. De bewoner is zelf verantwoordelijk voor het eigen herstel, maar staat er nooit alleen voor.

Onze soorten woonvormen

Roads helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te re-integreren. Hiervoor bieden we (onder andere) woonvormen aan voor mensen met psychische problemen of een verslaving.

Onze woonvormen:

 Wat iemand leert

Onze woonomgevingen zijn ook bedoeld om nieuwe dingen te leren. Want wie iets nieuws leert, heeft daar ook in de toekomst voordeel van.

Daarom worden deelnemers ondersteund op meerdere gebieden:

  • Wonen
  • Werk
  • Gezondheid
  • Financiën
  • Netwerk
  • Zingeving

Kosten

Deelnemers betalen een eigen bijdrage. Hoe hoog deze bijdrage is, verschilt per persoon. Tijdens een intakegesprek zoeken we dit uit.