Re-integratie verplicht?

Is re-integratie tweede spoor verplicht?

Re-integratie tweede spoor is een wettelijke verplichting, die geldt voor zowel de werknemer als de werkgever. Beide partijen hebben hierbij de verplichting om zich voldoende in te spannen voor een goed resultaat.

Verplicht voor de werkgever?

De werkgever heeft als plicht om een werknemer te helpen re-integreren. In de eerste instantie is het doel om de medewerker terug te laten keren op de eigen werkplek of in een andere functie in hetzelfde bedrijf. We noemen dit het eerste spoor.

Lukt dit niet tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid, dan is de werkgever verplicht om het re-integratietraject tweede spoor op te starten. De werkgever moet dan de medewerker begeleiden naar een andere functie in een ander bedrijf.

Veel werkgevers laten dit traject uitvoeren door een specialistische partij, zoals Roads.

Verplicht voor de werknemer?

Ook voor de werknemer is het verplicht om mee te werken aan het tweede spoor. Zou een medewerker weigeren, dan kan dit zelfs reden zijn voor ontslag. Gelukkig komt dit in de praktijk erg weinig voor.

Contact