Deel jouw ervaring

"Samen een kopje koffie drinken"

Procedure

Hoe verloopt de intake?

Met een medewerker van Roads heb je een telefonische kennismaking. Tijdens de kennismaking met nieuwe vrijwilligers vragen wij naar diverse zaken zoals de voorkeur voor leeftijd van de deelnemer, de maximale reisafstand die jij als vrijwilliger wilt afleggen, je algemene interesses, je voorkeur voor activiteiten om samen te ondernemen. Wanneer jij een voorkeur hebt waar wij niet specifiek naar vragen, kun jij deze ook zelf aangeven. Vervolgens heb je een ontmoeting met de projectleider, met wie je je wensen nader bespreekt. Nadat wij jou als nieuwe vrijwilliger in ons bestand hebben opgenomen, zoeken wij gericht naar een deelnemer voor een geschikte match.

Hoe verloopt de ontmoeting?

De projectleider van Roads organiseert een kennismaking tussen jou en de deelnemer, waarbij de projectleider van Roads aanwezig is. De deelnemer bepaalt waar de kennismaking plaats zal vinden. Waar de ene deelnemer zich het prettigste voelt bij hem/haar thuis, heeft een andere deelnemer de voorkeur voor een café of bij ons op kantoor. Eén of enkele werkdagen ná dit kennismakingsgesprek zal de projectleider jou en de deelnemer bellen om te vragen of jullie maatjes willen worden. Als beiden ‘groen licht’ geven, dan maken jullie als maatjeskoppel verdere afspraken.

Hoe vaak spreekt een maatjeskoppel af?

Gemiddeld spreken jullie eens in de twee weken af. Overdag, `s avonds of in het weekend, het is maar net wat jullie onderling uitkomt. Hoe lang jullie met elkaar afspreken, kun je ook samen bepalen en zal afhangen van veel factoren. Zo ben je met samen een kopje koffie drinken minder tijd kwijt dan met het bezoeken van een museum in Amsterdam.

Hoe lang ben je gekoppeld?

Jij wordt als vrijwilliger aan een deelnemer gekoppeld voor de periode van een jaar, waarbij verlenging bespreekbaar is als de deelnemer en jij dit beiden willen.

Welke activiteiten doe je tijdens het maatjescontact?

Als maatjeskoppel bepaal je in onderling overleg wat je samen onderneemt. Het draait om sociaal contact en het is maar net wat jullie beiden leuk vinden om te doen. Zoals ergens koffiedrinken, wandelen, samen een concert bezoeken, sporten of een spelletje doen. Zomaar een praatje maken of juist een goed gesprek voeren.

Als een deelnemer minder makkelijk een gesprek gaande kan houden, zal jij wat meer het initiatief nemen in het gesprek. Dit is zeker niet bij alle deelnemers nodig. Jij bent heel duidelijk geen hulpverlener, jij bent jezelf. Het gaat immers om ‘gewoon’ contact van mens tot mens.

Sommige deelnemers willen graag (zelfstandig) meer activiteiten gaan ondernemen, maar voelen een drempel waarbij ze de hulp van een maatje kunnen gebruiken. Het kan helpen als een maatje de eerste keer of meerdere keren mee gaat naar bijvoorbeeld een sportclub of buurthuis.

Corona

Maatjeskoppels worden geacht zich te houden aan de regels van het RIVM m.b.t. Corona.

Privacy

Jij bepaalt als vrijwilliger zelf of jij jouw privégegevens, zoals adres en telefoonnummer, aan de deelnemer wilt geven. De ene vrijwilliger laat de deelnemer bij hem/haar thuis een kopje koffie drinken, de andere vrijwilliger deelt zijn adresgegevens niet. Het is maar net waar jij voor kiest. Dit verschilt per maatjeskoppel, maar de meeste vrijwilligers komen ook wel bij deelnemers thuis op bezoek. Het kan heel waardevol zijn voor deelnemers om thuis bezoek te krijgen.

Spelregels

  • je bent bereid om open en gelijkwaardig de ontmoeting aan te gaan, zonder daarbij de ander te willen veranderen
  • je hebt respect voor de ander en diens leefwijze
  • je beschikt over enige flexibiliteit
  • je hebt aanpassingsvermogen en inlevingsvermogen
  • je maakt minstens eens per twee weken tijd vrij om iets met
  • jouw maatje te ondernemen

Voorwaarden

Een vrijwilligerscontract ga je voor één jaar aan, je spreekt eens in veertien dagen met je maatje af, je dient achttien jaar of ouder te zijn.

Begeleiding en ondersteuning

Je kunt gedurende het hele jaar van de koppeling voor alle vragen bij de projectleider van het Roads Maatjesproject terecht. Er vinden regelmatig vrijwilligersbijeenkomsten plaats. Hierbij kun jij ervaringen en vragen met andere vrijwilligers delen, maar ook verdieping vinden in specifieke onderwerpen door aanwezigheid van gastsprekers of trainers.

Vergoeding

Je krijgt een vrijwilligerscontract inclusief de benodigde verzekering. Er is een onkostenvergoedingsregeling waarbij jij € 1,00 per uur en reiskosten kunt declareren. Omdat jij en de deelnemer jullie eigen deel van de activiteit betalen, maak jij soms zelf ook kosten aan de activiteiten met jouw maatje. Bijvoorbeeld wanneer jullie besluiten samen een museum te bezoeken. Deze kosten worden niet vergoed.

"Je kunt relatief simpel,
met weinig tijd en middelen,
veel voor iemand betekenen."
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2021 Roads - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Onderdeel van  Arkin