Algemene Voorwaarden Leveranciers

De Algemene Inkoopvoorwaarden voor de Gezondheidszorg 2017 (AIVG 2017) zijn van toepassing als Roads een afnemer van diensten en/of producten is.

Roads werkt volgens het vastgestelde inkoopbeleid van Arkin. In ons beleid staat centraal, dat we professioneel, integer en transparant zullen inkopen. Inkoopprocessen zijn transparant en efficiënt ingericht, daarbij streven wij naar inkopen van goederen en diensten tegen een aanvaardbare en marktconforme prijs en kwaliteit, teneinde kosten te beperken. De werking van het Inkoopbeleid is bindend voor alle onderdelen binnen de Arkin organisatie en alle juridische entiteiten.

Arkin en de aan deze entiteit verbonden vennootschappen zet, om een zo optimaal mogelijke prijs-kwaliteitverhouding te behalen, zoveel mogelijk opdrachten in concurrentie uit in de markt. Hiervoor zijn binnen Arkin afspraken gemaakt in het inkoopbeleid.

Voor grotere inkooptrajecten vragen we doorgaans meerdere leveranciers om een offerte uit te brengen. We beoordelen de leveranciers en alle ontvangen offertes in een traject op dezelfde criteria.

Als u zaken wilt doen met Arkin en de aan deze entiteit verbonden vennootschappen, dient u als leverancier akkoord te gaan met onze inkoopvoorwaarden. Alle Inkoopvoorwaarden zijn hieronder gratis als Pdf-bestand te downloaden.

Downloads (PDF)