Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Roads is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Roads worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Roads heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Roads.

Foutmeldingen website

Als een webpagina, plaatje of e-mail adres het niet doet, dan willen we graag dat u dit probleem doorgeeft aan de webmaster van Roads (info@roads.nl). Ook voor andere technische problemen kunt u terecht op dit adres.

Colofon

Webbouw: Lemon