Deel jouw ervaring

De Kleine Haag in Amersfoort

verslaafde dak- en thuislozen opvang de Kleine Haag in Amersfoort

Zorgcentrum de Kleine Haag in Amersfoort

De Kleine Haag is een door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde 24-uurs opvang voor langdurig alcoholverslaafden. Uniek aan de Kleine Haag is dat er enerzijds zorg is vanuit specialistische behandeling van de stoornis en anderzijds op de maatschappelijke opvang, dagbesteding en het voorkomen van overlast. Het zorgcentrum is een schakel in de zorgketen met andere instellingen die zich richten op ernstig verslaafde dak- en thuislozen.

Het doel van De Kleine Haag is te komen tot een stabilisatieproces in het leven van de alcoholgebruiker. Daarnaast kan de cliënt gebruikmaken van een aantal faciliteiten die de afdeling biedt gericht op de persoonlijke hygiëne, medische situatie en ondersteuning bij praktische problematiek.

De aanpak is gericht op het verbeteren van de gezondheid en leefomstandigheden van deze alcoholgebruikers, het zogenoemde ‘Harm Reduction’. Hierdoor kunnen cliënten die gebruik maken van de Kleine Haag op een veilige manier wonen en leven.De Kleine Haag heeft de mogelijkheid om 25 cliënten met een 24-uurs pas en 10 cliënten met  een dagpas te bedienen.

Er is sprake van alcoholverstrekking op locatie volgens een Canadees wetenschappelijk beproefd model. Cliënten worden vanuit het oogpunt van zorg en het tegengaan van overlast in de gelegenheid gesteld om in de Kleine Haag alcohol te nuttigen.

Meer informatie

Algemene informatie kunt u vinden in onze brochure:

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de Kleine Haag: T 088 161 76 60

 

"Roads werkt!"
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Roads - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin