Interview Ronald

Wat was de reden dat je je aanmeldde voor Roads Tafelgasten?
Ik ben gevoelig voor psychoses. Ik zocht lotgenoten die eveneens een psychische kwetsbaarheid ervaren. Want ik had behoefte om daarover te praten. En misschien kunnen de andere deelnemers ook wat van mij leren.

Vond je het spannend om het contact met de vrijwilliger(s) van Roads Tafelgasten aan te gaan?
Ja, maar de projectleider weet dat in goede banen te leiden me op mijn gemak te stellen.

Hoe verliep de ontmoeting waarbij Jorise jou aan de vrijwilligers van Roads Tafelgasten voorstelde?
Ik maak nooit zoveel verwachtingen want dat leidt tot teleurstellingen. Ik heb mij dus zoveel mogelijk open en vrij opgesteld. De kennismaking met de vrijwilliger was op het kantoor van Roads. Daar was de projectleider ook bij. Na de ontmoeting waren de vrijwilliger en ik allebei akkoord gegaan. Dus toen startte het project. De eerste twee avonden vond ik spannend. De derde avond ontspande ik.

Kun je beschrijven hoe een avond verloopt?
Om 17:30 uur arriveren de andere twee deelnemers en ik bij de vrijwilligster thuis. Dan doen we even ons verhaal. Onder het genot van een (non-alcoholisch) drankje en wat lekkers praten we over de gebeurtenissen die de afgelopen weken passeerden. Dan gaan we aan tafel. We tafelen zo’n twee uur lang. De vrijwilliger kookt altijd lekker. We krijgen een voorafje, een hoofdmaaltijd en een toetje. Tot slot drinken we koffie. Om 22:00 uur gaan we weer huiswaarts.

Over welke onderwerpen gaan de gesprekken aan tafel zoal?
Eigenlijk over van alles. We praten over onze interesses. De gebeurtenissen in de wereld worden besproken. En we praten over de zwaardere onderwerpen, zoals onze psychische kwetsbaarheid. Soms doen we ook nog even een spelletje of maken we nog een wandeling.

Wat vind je bijzonder aan de gastheer/-vrouw en/of andere tafelgasten?
Ik vind het bijzonder dat de vrijwilliger veel tegelijk kan. Ze stuurt, begeleidt, kookt en geeft iedereen aandacht.

Hoe is de verhouding tussen jou en de andere tafelgasten?
Die is prima!

Is het voor jou van belang dat jullie al dan niet dezelfde interesses hebben?
Ik werk als chauffeur in een magazijn. Ik doe aan Ju Jutsu. En ik bezoek graag circussen. Weinig mensen delen mijn interesses. Dus ik pas me gauw aan.

Wat levert Tafelgasten je op?
Dat ik steun krijg en dat ik kan praten met lotgenoten en met de vrijwilliger. De andere deelnemers ervaren andere psychische kwetsbaarheden. En dat geeft verlichting, dat je elkaars verhaal aanhoort en dat je gehoord wordt.

Wat vind je van Roads Tafelgasten als project?
Dit werkt voor mij uitstekend! Het één-op-één contact met mensen uit de maatschappij doet mij goed.

Hoe is de ondersteuning vanuit Roads?
Prima, de projectleider is op de achtergrond betrokken. Zo nu en dan heb ik contact met haar. En als er iets mocht zijn, dan kan ik haar bellen.

Wat vind je over het algemeen van het begrip vrijwilligerswerk in Nederland?
Een prachtig begrip. Maar de regering zou niet van alles vrijwilligerswerk moeten maken. Zelf heb ik ook verschillende vrijwillige werkzaamheden gedaan.

Wat zou je willen vertellen aan mensen die overwegen om zich als deelnemer aan te melden?
Doen! Het geeft je het gevoel dat er je er beter bij hoort, ondanks je beperking. Je komt sterker in je schoenen te staan en je hebt een klankbord, je wordt gehoord. Er zijn meer mensen met een beperking en de connectie met elkaar geeft veel steun. Je hoeft het niet alleen op te lossen.