Deel jouw ervaring

Re-integratiediensten

Welke instrumenten en methodieken we inzetten, hangt af van de individuele behoeften en mogelijkheden. We adviseren over de mogelijkheden en inventariseren de behoeften en wensen van de betrokken partijen.

Belangrijke onderdelen in een traject (kunnen) zijn:

 • doen van een baananalyse
 • creëren van een arbeidsprofiel
 • activiteiten ter bevordering van een positieve zelfwaardering
 • vergroten van zelfmanagementvaardigheden en een positief energieniveau
 • leren omgaan met persoonlijke belemmeringen en activeren van kwaliteiten
 • training en scholing (zoals assertiviteitstraining, sollicitatietraining, CV maken etc)
 • onderzoeken van de mogelijkheden voor het aanpassen van het werk en/of de taken binnen de organisatie
 • bemiddeling naar werk buiten de eigen organisatie
 • jobcoaching op het werk
 • bevorderen van begrip en ondersteuning van collega’s op het werk en in de thuissituatie

Onze diensten

Re-integratie langdurig ziek

Meer informatie nodig over re-integratie langdurig zieke werknemers? Wij helpen u graag op weg. Bij de re-integratie langdurig zieke werknemers heeft u als werkgever een aantal re-integratieverplichtingen. Samen met de werknemer gaat u het re-integratietraject in. Wij kunnen u én de werknemer helpen bij het beperken van de verzuimduur en het oppakken van de werkzaamheden.

Gespecialiseerde re-integratiecoaches langdurig zieke werknemers

Onze gespecialiseerde re-integratiecoaches begeleiden het gehele herstelproces van uw medewerkers en kunnen vaak gemakkelijk schakelen in het traject. Zij zijn veelal (para-)medisch opgeleid en ontwikkelen zich via individuele opleidingsprogramma’s op onder andere het gebied van de psychopathologie. Daarnaast zijn ze geschoold en ervaren op het gebied van re-integratie. Door deze combinatie zijn de coaches in staat moeizame trajecten weer in beweging te krijgen.

Sterk in het vinden van werk

Roads heeft een breek en uniek aanbod aan trainingen en werkervaringsplaatsen gericht op duurzaam herstel. Roads is in de afgelopen jaren verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan met werknemers die openstaan voor het in dienst nemen van psychisch kwetsbare medewerkers. Wij ontwikkelen en sluiten aan bij de nieuwe initiatieven op dit gebied en breiden zo ons netwerk verder uit. Onze re-integratiecoaches benaderen de werkgevers actief in het re-integratietraject.

Groot netwerk van zorgprofessionals

Uniek is dat wij als onderdeel van Arkin kunnen beschikken over een netwerk van meer dan 3.500 zorgprofessionals op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Roads werkt samen met alle ggz-specialisten in de regio. Vooral bij psychische problematiek is goede afstemming of samenwerking met de behandelaar(s) en de bedrijfsarts vaak essentieel om vooruitgang te blijven boeken.

Breed instrumentarium

Onze coaches kunnen een breed scala aan methoden en technieken inzetten die gericht zijn op mentaal herstel en opbouw van de fysieke conditie. Deze zijn specifiek ontwikkeld ten behoeve van het bespoedigen van het herstel na uitval als gevolg van psychische problematiek.

Re-integratie eerste spoor

Re-integratie eerste spoor is de eerste stap in het re-integratietraject. Het heeft als doel om de werknemer zo snel mogelijk weer gezond en duurzaam aan het werk te krijgen. Re-integratie eerste spoor start op het moment wanneer de werknemer zich ziekmeldt. De werkgever moet de melding doorgeven aan de bedrijfsarts of arbodienst. De focus van re-integratie eerste spoor ligt op het terugkeren in het werk waar de werknemer is uitgevallen. Volgens de Wet verbetering Poortwachter moet er tijdens het re-integratietraject eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever in de eigen functie of een andere functie kan re-integreren. Is terugkeer in eigen werk niet mogelijk? Dan moet er worden gezocht naar een functie binnen een andere organisatie, oftewel re-integratie tweede spoor.

Bij eerste spoor re-integratie wordt er gekeken naar:
– Het aanpassen van de werkplek
– Andere functiemogelijkheden voor de werknemer
– Gedeeltelijk het werk weer oppakken binnen het bedrijf
– Andere werktijden
– Inzicht krijgen in eigen valkuilen en hiermee leren omgaan
– Leren omgaan met stressoren
– Vaardigheden aanleren om het werk anders te organiseren
– Omgang met collega’s
– Grenzen leren herkennen en aangeven
– Balans draagkracht – draaglast
– Problemen oplossen in andere levensgebieden om zo goed mogelijk te kunnen werken

De wettelijke regelgeving rondom ziekteverzuim is de laatste jaren steeds ingewikkelder geworden. De bevlogen en kundige coaches van re-integratiebureau Roads helpen u graag verder om het proces rondom verzuim goed vorm te geven en te zoeken naar een oplossing waar iedereen achter staat. Bent u benieuwd wat Roads voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor al uw vragen over re-integratie.

Re-integratie tweede spoor

Wat is re-integratie tweede spoor? Re-integratie 2e spoor is als re-integratie bij de eigen werkgever niet lukt. De huidige werkgever is verplicht om de werknemer te helpen bij het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie. Vaak is dit na 1 jaar ziekte, maar eerder kan ook.

Re-integratie naar een baan bij een andere werkgever wordt ‘tweede spoor’ genoemd. Een re-integratietraject tweede spoor kan worden ingezet na de achtste week van arbeidsongeschiktheid. Samen met een professionele re-integratiecoach gaat de werknemer zijn mogelijkheden onderzoeken, werken aan herstel en oriënteren op de arbeidsmarkt. Door coaching, opdrachten en training ervaart de werknemer weer wat hij kan en krijgt hij perspectief op de toekomst.

Re-integratie tweede spoor: wat zijn de re-integratiefases?

1. Intakegesprek werknemer

Maatwerk begint bij het intakegesprek met de werknemer. Tijdens dit gesprek worden alle factoren die van invloed kunnen zijn op de uitval onder de loep genomen. Dit is tevens de kennismaking met de re-integratiecoach die het hele traject het vaste aanspreekpunt blijft. De in te zetten interventies, activiteiten en instrumenten worden vastgelegd in het re-integratievoorstel dat u als opdrachtgever uiterlijk 5 dagen na het intakegesprek ontvangt.

2. Beroepsoriëntatie

In deze fase van re-integratie tweede spoor krijgt uw werknemer meer inzicht in persoonlijkheid, capaciteiten, drijfveren, persoonlijke belemmeringen en voorwaarden voor toekomstig werk. Roads maakt uitsluitend gebruik van gevalideerde beroeps- en capaciteitentesten in combinatie met individuele coaching. Wij verkennen vervolgens met hem of haar de arbeidsmarktmogelijkheden en stellen de passende en haalbare beroepsrichtingen vast. Het doel van deze fase is dat uw medewerker inzicht krijgt in welke functie het beste bij zijn of haar capaciteiten en persoonlijke kenmerken past.

3. Sollicitatietraining

In deze training wordt uw werknemer optimaal voorbereid op de arbeidsmarkt. Hij of zij gaat aan de slag met het opstellen van een modern curriculum vitae en een sollicitatiebrief. Er is aandacht voor het effectief gebruik van vacaturebanken en er wordt geoefend met het zoeken naar passende vacatures. Dat hoeft uw medewerker niet alleen te doen, onze re-integratiecoaches zoeken mee en betrekken daarbij ons werkgeversnetwerk. Daarnaast wordt uw medewerker getraind op:

 • Succesvol netwerken, ook online
 • Het doen van open sollicitaties
 • Het telefonisch benaderen van werkgevers met passende vacatures
 • Zich presenteren tijdens sollicitatiegesprekken
 • Nabellen na een afwijzing
 • Effectief communiceren met werkgever

4. Jobhunting

In deze fase gaat de werknemer, onder onze begeleiding, actief op zoek naar werk. Hij of zij benadert werkgevers en wij schakelen ook ons eigen netwerk in. We coachen intensief tijdens dit traject. We oefenen verschillende gesprekken aan de hand van rollenspellen en besteden aandacht aan veelvoorkomende situaties als spanning tijdens sollicitatiegesprekken of het omgaan met teleurstellingen. Een afwijzing is vervelend maar vooral ook leerzaam, en leidt tot betere keuzes in de toekomst. Het doel is een duurzame plaatsing. Nadat uw medewerker is gestart met de nieuwe werkzaamheden voeren we nog een aantal gesprekken om ondersteuning te bieden bij situaties waar hij of zij in de praktijk tegenaan loopt.

Is re-integratie tweede spoor niet langer verplicht? 

Na een jaar arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht om het re-integratietraject 2e spoor op te starten. Als werknemer ben je verplicht om aan het re-integratietraject tweede spoor mee te werken. Wanneer de werknemer weigert om mee te werken aan re-integratie tweede spoor, kan dat zelfs reden zijn voor het verlenen van ontslag.

Krijg ik bij re-integratie tweede spoor ontslagvergoeding? 

Als werknemer heb je recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding) na het 2e spoor re-integratietraject. Er zijn twee voorwaarden aan verbonden:

 1. Werknemer is twee jaar of langer in dienst geweest
 2. Werkgever neemt het initiatief voor het ontslag

Meer informatie over langdurig zieke medewerkers? Lees dan hier verder.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

Individuele begeleiding en snelle plaatsing in betaald werk voor mensen die om psychische reden in behandeling zijn binnen de GGZ en een betaalde baan zoeken, of ondersteuning van werknemer en werkgever bij het behouden van de bestaande baan na uitval door middel van ondersteuning bij de re-integratie. Onze IPS-trajectcoaches werken samen met een team van specialisten dat op de achtergrond haar bijdrage levert. Alles is gericht op de succesvolle loopbaan van de werknemer bij een werkgever. Voor meer informatie klikt u hier

Bent u op zoek naar gemotiveerd en goed personeel? Dan kunnen wij u vast verder helpen met de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Wij brengen u graag in contact met werkzoekenden die klaar staan om bij uw bedrijf aan de slag te gaan. Mensen met kwaliteiten, doorzettingsvermogen en grote inzet voor uw bedrijf.

Wie zijn deze mensen? Mensen die door een psychische kwetsbaarheid wat lastiger aan een baan komen en die door ons uitstekend worden begeleid, waardoor u niets anders dan werkgever hoeft te zijn. Prima mensen die willen en kunnen werken in uw bedrijf. Werkgever, daar heeft u iets aan! Waar nodig wordt het werkproces lean en mean in zakelijke context ondersteund. We doen dit door middel van de methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS).

Wat is Individuele Plaatsing en Steun (IPS)?
IPS is een internationaal beproefde re-integratie methode voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. U als werkgever wordt hierbij ontzorgd doordat uw werknemer (meestal op de achtergrond) intensief begeleid wordt door een ervaren trajectcoach van Roads. Daar waar u behoefte heeft aan wat tips en tricks kunt u op de trajectcoach rekenen. Hij is een specialist op dit gebied.

Roads werkt al jarenlang met deze methode en helpt ieder jaar vele werkgevers aan goed personeel. Dit alles kosteloos.

De kracht van IPS schuilt in de gespecialiseerde begeleiding. Het is altijd maatwerk.
Wij richten ons op een succesvol dienstverband van de werknemer bij uw bedrijf. We doen dit door een goede samenwerking tussen verschillende partijen (werkgever, werkzoekende/werknemer, de IPS trajectcoach en specialisten uit de geestelijke gezondheidszorg op de achtergrond). Onze gespecialiseerde IPS-trajectcoaches beschikken over kennis van arbeidsre-integratie en vaardigheden in het coachen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zij zijn geïnteresseerd in uw bedrijfsvoering, kennen de kandidaten al geruime tijd en kunnen met u meedenken over de meest geschikte taakinhoud binnen uw bedrijf.

Wat brengt IPS u als werkgever?
Een gemotiveerde werknemer die klaar staat om bij u aan het werk te gaan.

Bekijk hier een kort filmpje over de inzet van IPS door Roads bij verschillende werkgevers:

Geïnteresseerd geraakt?

We komen graag een keer bij u langs om te horen waar uw wensen liggen.

Meer weten?  Download hier de brochure.
Kijk voor meer informatie over IPS ook op de website van Kenniscentrum Phrenos: www.werkenmetips.nl

Of neem contact met ons op:
E: info.ips@roads.nl
T: 020 590 86 85

Re-integratie UWV trajecten

UWV trajecten
Wanneer een werknemer graag wil werken, maar daarbij nog wel ondersteuning nodig heeft zijn er bij het UWV re-integratie trajecten.  Re-integratie UWV trajecten helpen de werkzoekende bij re-integratie. In overleg met het UWV kan de werkzoekende deze trajecten volgen bij Roads. 

Werkfit
Bij een Werkfit-traject krijgt de werkzoekende begeleiding bij de eerste stap zetten in de richting van betaald werk. In dit traject onderzoekt de werkzoekende wat nodig is om weer aan het werk te gaan. Met een persoonlijke trajectcoach wordt er een re-integratieplan gemaakt waarin de doelen worden bepaald om de vervolgstap te kunnen maken richting betaald werk. Tevens worden er afspraken gemaakt over hoe de werkzoekende hierin begeleid wil worden. Voor de beroepsoriëntatie kan er gebruik worden gemaakt van beroepskeuzetesten. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan de diverse trainingsmogelijkheden van Roads (mindfulness, assertiviteitstraining, yoga). Roads heeft een groot netwerk dat ingezet kan worden voor het vinden van vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats.

Naar werk
Een werkzoekende kan bij Roads een “Naar werk” traject volgen in overleg met het UWV. In dit traject wordt er gewerkt aan sollicitatievaardigheden zoals het opstellen van sollicitatiebrieven, een modern cv, sollicitatiegespreksvaardigheden, gebruik sociale media en netwerken. Samen wordt er actief op zoek gegaan naar werk door het netwerk van Roads in te zetten, werkgevers te benaderen en te reageren op vacatures.

Modulaire Re-ntegratiediensten UWV
Uit de praktijk is gebleken dat niet iedereen klaar is om direct in te stromen in een Werkfit of Naar Werk traject, maar dat er voor sommigen nog een stap vooraf nodig is. Voor deze groep kandidaten is er een aantal modulaire re-integratiediensten in het leven geroepen die Roads uitvoert. De Modulaire Re-integratiediensten van het UWV zijn uitsluitend bedoeld voor mensen met een Wajong, WIA, WW of Ziektewet- uitkering van het UWV ontvangen.

Wat is Outplacement?

Als je nog een baan hebt, maar je wordt met ontslag bedreigd, dan kan outplacement een goede manier zijn om sneller een nieuwe baan te vinden. Bij outplacement worden met ontslag bedreigde werknemers geadviseerd en begeleid bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij het opstarten van een eigen bedrijf.

"Roads werkt!"
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2021 Roads - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin