Deel jouw ervaring

Aan de slag bij Roads?

Aanmelden

Advies, meteen aan de slag of een luisterend oor van een lotgenoot?

Vrijblijvend adviesWil je een luisterend oor?Nieuws coronavirus

Over Roads

Roads biedt cliënten intensieve begeleiding, waarbij arbeid een belangrijk onderdeel vormt van het herstelprogramma. Onze doelgroep heeft vaak een lange afstand tot de arbeidsmarkt en ervaart belemmeringen in het aangaan en onderhouden van sociale relaties. Werken is direct meedoen. Vanuit specifieke kwaliteiten ervaart iemand weer wat hij kan. Welkom zijn, verwacht worden en bijdragen: daar gaat het om!

Ambitie

Roads wil erkend en herkend worden als de meest vooraanstaande speler op het gebied van sociale- en arbeidsre-integratie voor mensen met een lichte tot zware psychiatrische problematiek of een verslavingsachtergrond. We bewijzen hiermee dat onze specifieke formule werkt. Namelijk dat de inzet van arbeid als middel én als doel effectief is om duurzame participatie te bereiken.

Jaarverslag

Roads geeft graag inzicht in de resultaten die we bereikt hebben. Deze publiceren wij in ons maatschappelijk jaarverslag. 

Missie

Perspectief bieden. Daar is het Roads om te doen. Roads werkt aan sociale participatie en arbeidsre-integratie. Arbeid en (arbeidsmatige) dagbesteding zijn ons middel en doel om dit te realiseren. Door cliënten een maatschappelijke rol te bieden, leggen we de basis voor participatie en geven we hen een concreet perspectief op hun toekomst.

Visie

Roads vindt dat iedereen het verdient om mee te doen in de maatschappij. Wij zien arbeid als het meest effectieve middel om duurzame participatie te bereiken. Arbeid moet een integraal onderdeel vormen van het herstelprogramma en niet pas aan het eind van een traject in beeld komen. Roads ervaart dat mensen met een psychiatrische problematiek of verslavingsachtergrond snel tussen wal en schip belanden, wanneer zij niet individueel en intensief worden begeleid. Hen concreet perspectief bieden op de toekomst, is een sleutel tot duurzaam herstel. Met passende arbeid werkt een cliënt vanuit zijn eigen kwaliteiten aan zijn zelfbeeld en ervaart hij weer wat hij kan.

Roads gelooft in samengestelde programma’s waarin behandeling, therapie, training en arbeid elkaar ondersteunen. Roads zet in op intensieve samenwerking met zorgpartners en bedrijfsleven. Maar ook betrekt Roads de cliënten in de uitvoering van haar werkzaamheden om met hun ervaringen het zorgaanbod te kunnen optimaliseren. Deze ervaringsdeskundigheid zorgt ervoor dat het perspectief van de cliënt leidend is en blijft in de visie van Roads. Door middel van samenwerking kunnen we de kwaliteit van zorg waarborgen en maximale kansen creëren voor de cliënt. Door de mogelijkheden van cliënten te vergroten, kunnen we het beroep op de zorg verkleinen. En met het juiste netwerk rond de cliënt, kunnen we de kans op terugval minimaliseren.

 

"Roads werkt!"
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Roads - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin