Rapportage Roads tijdens coronatijd

Deze online vragenlijst is uitgevoerd door bureau Meetellen in Amsterdam naar ondersteuning in coronatijd, uitgezet naar deelnemers van Roads en is door 210 respondenten ingevuld. De deelnemers maken gebruik van het huidige aanbod en zijn (overwegend) positief over het contact met Roads.

Lees hier de Rapportage peiling Roads in de Coronaperiode – Meetellen in Amsterdam.