Cliënttevredenheidsonderzoek 2019

Roads vindt cliëntenparticipatie erg belangrijk. Zo is er bijvoorbeeld een cliëntenraad, zijn er cliëntgestuurde projecten en ervaringsdeskundigen die helpen met het formuleren en uitvoeren van het beleid.

Deelnemers met individuele begeleiding hebben een e-mail gekregen met daarin de vragenlijst. Dit heeft geleid tot 374 ingevulde vragenlijsten tegen 222 in 2017 en 103 in 2016. De dataverzameling is uitgevoerd in oktober en november 2019.

Uit het onderzoek is gebleken dat Roads belangrijk is voor cliënten. Met name op het gebied van structuur, veiligheid, persoonlijke ontwikkeling en het leren van nieuwe vaardigheden. Daarnaast voelt een groot deel van de cliënten zich minder alleen en hebben zij juist meer sociaal contact.

Lees hier het Cliënttevredenheidsonderzoek 2019.