Naastbetrokkenenraad

Voor mensen die deelnemen aan re-integratie is ondersteuning door familieleden of anderen die om hen geven, veel waard. Deze naastbetrokkenen kunnen daarbij vaak zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De Naastbetrokkenenraad van Arkin behartigt ook de collectieve belangen van de naastbetrokkenen van cliënten die aan het werk zijn bij Roads.

Voor familie, partners en vrienden

De naastbetrokkenen van cliënten zijn de natuurlijke bondgenoot; zij behoren tot het eerste steunsysteem van cliënten. Daarom vindt de Raad het belangrijk dat naastbetrokkenen actief geïnformeerd, geadviseerd en gesteund worden om bondgenoot te kunnen blijven. Hierbij gaan wij uit van respect voor de privacy(wensen) van de cliënt.

Arkin vindt de betrokkenheid van familieleden, partners en vrienden van cliënten belangrijk en ondersteunt het werk van de Naastbetrokkenenraad. Inhoudelijk opereert de Naastbetrokkenraad geheel zelfstandig. De Naastbetrokkenenraad is uitsluitend bedoeld voor naastbetrokkenen van cliënten van Arkin.

Contactgegevens Naastbetrokkenraad

De Naastbetrokkenenraad is bereikbaar op 020-5904095 (iedere donderdagmiddag van 12.00-13.30 uur) en per e-mail: naastbetrokkenenraad@arkin.nl.

Postadres: Naastbetrokkenenraad Arkin, Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam

Download hier de folder van de Naastbetrokkenenraad.