Interview Joyce

Joyce (67) is moeder van drie dochters en oma van vier kleinkinderen. Ze is gescheiden, maar heeft reeds twintig jaar een nieuwe partner. Ze heeft vijfendertig jaar in het onderwijs gewerkt. Sinds ze gestopt is met werken, houdt zij zichzelf bezig met vrijwilligerswerk. Ze werkt in het hospice in De Kwakel, wat betekent dat zij mensen in hun laatste levensfase verzorgt. Ze doet ook thuisinzet, d.w.z. dat zij mensen thuis in de mantelzorg ontlast. Ze is taalcoach, wat betekent dat ze mensen die een andere taal spreken lesgeeft in de Nederlandse taal. En ze is maatje bij het Roads Maatjesproject.

Joyce, sinds wanneer ben je vrijwilliger bij het Roads Maatjesproject?
Sinds begin 2010.

Waarom besloot je om vrijwilligerswerk te gaan doen?
Toen ik stopte met werken, wilde ik wel mijn leven een zinvolle invulling blijven geven.

Waarom koos je voor het Roads Maatjesproject?
Het leek me mooi werk. Het is fijn om mensen die niet zo midden in de samenleving leven, een paar mooie momenten te bezorgen.

Hoe komt het Roads Maatjesproject op je over?
Goed georganiseerd met zeer betrokken mensen.

Welke invloed heeft het Maatjesproject op jou als persoon?
Het geeft me voldoening om mensen ‘blij’ te maken.

Kost het maatjescontact veel van je vrije tijd?
Eén keer per twee weken een dagdeel en dat is goed te combineren met het andere vrijwilligerswerk.

Wat ondernemen je maatje en jij zoal?
We gaan naar de markt, naar Ikea, koffiedrinken in Amstelveen of wandelen in het Jac. P. Thijssepark. Sinds de Corona hebben we veel gewandeld en gefietst. Bij deze activiteiten kun je goed de afstand waarborgen.

Zijn er mensen in je omgeving die vrijwilligerswerk doen?
Mijn partner, hij werkt bij ons ‘Tweede Thuis’. Hij helpt daar bij het ‘Atelier’ en dat wil zeggen dat hij de vaste kracht ondersteunt. De cliënten komen daar voor de dagbesteding en werken met klei of oen aan pottenbakken. Kortom: ze zijn creatief bezig. Ook doet hij wat klussen daar, want hij is superhandig.

Zijn er mensen in je omgeving die overwegen om vrijwilligerswerk doen?
Als mijn vriendinnen gestopt zijn met werken, ja.

Wat maakt je maatje bijzonder?
Mijn maatje heeft een duidelijke mening en denkt goed over dingen na.

Welke betekenis heeft je maatje voor je?
Mijn maatje leert me om te relativeren, ze heeft weinig inkomsten, maar toch lukt het haar om dingen in haar huis te veranderen. Ze vindt rust bij mij. We hebben heerlijk samen gefietst.

Hoe is jullie verhouding?
Prima, ook van Jorise hoorde ik dat ze het fijn vindt met mij.

Hoe is de ondersteuning vanuit Roads?
Altijd goed, Jorise biedt waar nodig een luisterend oor en goede raad.

Je bent gekoppeld aan iemand met een psychische kwetsbaarheid. Wat merk je daarvan?
Mijn maatje heeft een klein netwerk, is soms wat depressief en staat alleen voor de opvoeding van twee kinderen.

Wat zou het voor je maatje betekenen als hij of zij in de toekomst geen maatje meer zou hebben?
Mijn vorige maatje gaf bij het eindgesprek aan dat ze veel sterker is geworden, zodat ze geen maatje meer nodig heeft.

Is het voor jou van belang dat je maatje een leeftijdsgenoot is?
Nee. Elke leeftijd heeft haar charme en wijsheid.

Is het voor jou van belang dat jullie dezelfde interesses hebben?
Dat wel, dan kun je activiteiten zoeken waar we allebei plezier aan beleven.

Wat vind je van het feit dat eenzaamheid in Nederland toeneemt?
Heel erg. Mensen zijn te veel met zichzelf bezig en hebben weinig oog voor het leed van een ander.

Wat zou je iemand willen vertellen die overweegt om dit vrijwilligerswerk te gaan doen?
Door het doen van vrijwilligerswerk ervaar je dat je anderen een fijn moment kunt geven. Het leven van je maatje ziet er even wat mooier uit. Dat geeft jezelf een goed gevoel. Het leert je relativeren.