Re-integratie tweede spoor

Wat is re-integratie tweede spoor? Re-integratie 2e spoor is als re-integratie bij de eigen werkgever niet lukt. De huidige werkgever is verplicht om de werknemer te helpen bij het vinden van passend werk buiten de eigen organisatie. Vaak is dit na 1 jaar ziekte, maar eerder kan ook.

Re-integratie naar een baan bij een andere werkgever wordt ‘tweede spoor’ genoemd. Een re-integratietraject tweede spoor kan worden ingezet na de achtste week van arbeidsongeschiktheid. Samen met een professionele re-integratiecoach gaat de werknemer zijn mogelijkheden onderzoeken, werken aan herstel en oriënteren op de arbeidsmarkt. Door coaching, opdrachten en training ervaart de werknemer weer wat hij kan en krijgt hij perspectief op de toekomst.

Re-integratie tweede spoor: wat zijn de re-integratiefases?

1. Intakegesprek werknemer

Maatwerk begint bij het intakegesprek met de werknemer. Tijdens dit gesprek worden alle factoren die van invloed kunnen zijn op de uitval onder de loep genomen. Dit is tevens de kennismaking met de re-integratiecoach die het hele traject het vaste aanspreekpunt blijft. De in te zetten interventies, activiteiten en instrumenten worden vastgelegd in het re-integratievoorstel dat u als opdrachtgever uiterlijk 5 dagen na het intakegesprek ontvangt.

2. Beroepsoriëntatie

In deze fase van re-integratie tweede spoor krijgt uw werknemer meer inzicht in persoonlijkheid, capaciteiten, drijfveren, persoonlijke belemmeringen en voorwaarden voor toekomstig werk. Roads maakt uitsluitend gebruik van gevalideerde beroeps- en capaciteitentesten in combinatie met individuele coaching. Wij verkennen vervolgens met hem of haar de arbeidsmarktmogelijkheden en stellen de passende en haalbare beroepsrichtingen vast. Het doel van deze fase is dat uw medewerker inzicht krijgt in welke functie het beste bij zijn of haar capaciteiten en persoonlijke kenmerken past.

3. Sollicitatietraining

In deze training wordt uw werknemer optimaal voorbereid op de arbeidsmarkt. Hij of zij gaat aan de slag met het opstellen van een modern curriculum vitae en een sollicitatiebrief. Er is aandacht voor het effectief gebruik van vacaturebanken en er wordt geoefend met het zoeken naar passende vacatures. Dat hoeft uw medewerker niet alleen te doen, onze re-integratiecoaches zoeken mee en betrekken daarbij ons werkgeversnetwerk. Daarnaast wordt uw medewerker getraind op:

  • Succesvol netwerken, ook online
  • Het doen van open sollicitaties
  • Het telefonisch benaderen van werkgevers met passende vacatures
  • Zich presenteren tijdens sollicitatiegesprekken
  • Nabellen na een afwijzing
  • Effectief communiceren met werkgever

4. Jobhunting

In deze fase gaat de werknemer, onder onze begeleiding, actief op zoek naar werk. Hij of zij benadert werkgevers en wij schakelen ook ons eigen netwerk in. We coachen intensief tijdens dit traject. We oefenen verschillende gesprekken aan de hand van rollenspellen en besteden aandacht aan veelvoorkomende situaties als spanning tijdens sollicitatiegesprekken of het omgaan met teleurstellingen. Een afwijzing is vervelend maar vooral ook leerzaam, en leidt tot betere keuzes in de toekomst. Het doel is een duurzame plaatsing. Nadat uw medewerker is gestart met de nieuwe werkzaamheden voeren we nog een aantal gesprekken om ondersteuning te bieden bij situaties waar hij of zij in de praktijk tegenaan loopt.

Is re-integratie tweede spoor niet langer verplicht? 

Na een jaar arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht om het re-integratietraject 2e spoor op te starten. Als werknemer ben je verplicht om aan het re-integratietraject tweede spoor mee te werken. Wanneer de werknemer weigert om mee te werken aan re-integratie tweede spoor, kan dat zelfs reden zijn voor het verlenen van ontslag.

Krijg ik bij re-integratie tweede spoor ontslagvergoeding? 

Als werknemer heb je recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding) na het 2e spoor re-integratietraject. Er zijn twee voorwaarden aan verbonden:

  1. Werknemer is twee jaar of langer in dienst geweest
  2. Werkgever neemt het initiatief voor het ontslag

Meer informatie over langdurig zieke medewerkers? Lees dan hier verder.