Nadya

Nadya volgt een IPS-traject bij Roads en is daar zeer content over.

“Werk betekent voor mij dat ik een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.”

Kun je iets over jezelf vertellen? 

Mijn naam is Nadya en ik woon sinds 2016 in Amsterdam, na een onvrijwillige verhuizing uit de Haarlemmermeer, waar ik met mijn gezin 30 jaar prettig heb gewoond. Ik heb twee volwassen kinderen, een zoon van 23 jaar  en een dochter van 21 jaar. Op dit moment werk ik drie dagen per week als vrijwilliger bij het Clip, cliënt gestuurde informatiepunt, een onderdeel van de Regenboog Groep (het socialer maken van kwetsbare Amsterdammers). Naast mijn perioden van betaald werk afgelopen 5 jaar blijf ik werkzaam als vrijwilliger bij deze organisatie met alle passie en betrokkenheid.

Hoe ben je bij Roads terecht gekomen?

In 2019 ging het psychisch niet goed met mij. Ik raakte depressief en had suïcidale gedachten. Ik ben een aantal keren opgenomen in een kliniek van het Mentrum. Deze opnamen waren altijd een twijfelgeval omdat ik mijn gevoel en gedachten goed kon verwoorden. Het dagelijks functioneren verliep redelijk, ik probeerde de structuur te behouden, deed de boodschappen, zag er goed verzorgd uit en had een fijn netwerk. Kortgezegd: mijn depressie, psychische kwetsbaarheid was niet aan de buitenkant te zien. Tussen de verplichtingen door, kroop ik onder het dekbed en wilde alleen maar slapen en rust in mijn hoofd. Deze suïcidegedachten beheersten mijn leven; een laag zelfbeeld, labiliteit en geen zelfvertrouwen. Het doel was niet uit het leven te stappen, want ik had veel om voor te leven. Ik wilde alleen rust in mijn hoofd. In augustus 2020 ging het bergafwaarts en ben ik paar keer door de ambulance opgehaald vanwege diverse suïcidepogingen. Ik verbleef vanaf september 2020 in de kliniek aan de 1e Constatijn Huygenstraat. Ik mocht direct naar een open afdeling. Helaas sloeg de medicatie niet aan en na een aantal heftige gesprekken met mijn behandelteam aan de Domselaerstraat (Mentrum) en mijn familie ben ik overgeplaatst naar een psychiatrisch kliniek in Blaricum, verbonden aan het Tergooi ziekenhuis. Ik kwam namelijk in aanmerking voor een ECT-behandeling. Bij ECT (elektroshocktherapie wordt met kleine stroomstoten een soort epileptische aanval in de hersenen opgewekt.  Het wordt vooral toegepast bij mensen met een ernstige depressie.  Ik heb deze behandeling als zeer schokkend ervaren, onder andere de bijwerkingen waren heel naar. Maar deze therapievorm sloeg wel aan.

Na mijn prettige doch intensieve opname van twee maanden in het Gooi, kreeg ik een intensieve behandeling bij Mentrum. Ik wilde zo snel mogelijk weer aan het werk. Een trajectcoach vanuit het disciplinaire team heeft mij in contact gebracht met Roads. Op het Obiplein kon ik aan de slag als receptioniste. Dit was geen baan voor mij, want ik miste de uitdaging en ik wilde meer dan één dagdeel werken. Ik werd toen snel gekoppeld aan Rian Temmen (IPS-trajectcoach van Roads).

Kun je wat vertellen over jouw traject? 

Met Rian heb ik medio juni 2021 regelmatig gesprekken gehad. Ik was vrij zelfredzaam en actief met solliciteren naar betaald werk. Af en toe stuurde ik mijn motivatiebrief naar haar voor een kritische input. Een keer heb ik haar gevraagd mee te gaan naar een sollicitatiegesprek bij Jellinek voor een kantoorfunctie. Ik wilde tijdens het gesprek in alle openheid communiceren over mijn psychische bagage. Rian was ook bereid een proefplaatsing te introduceren. Ik heb regelmatig last van het stigma, een onprettig label dat je opgeplakt krijgt. Dat heeft met name te maken met hoe de omgeving reageert, maar ook wat het doet met mijn zelfbeeld.

Wat betekent werk voor jou?

Werk betekent voor mij dat ik een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Het geeft mij een gevoel van meedoen en ik haal er veel energie uit. Ik ben trots op de gemeente Amsterdam. Er is een enorm aanbod van maatschappelijke organisaties voor kwetsbare Amsterdammers.

Hoe kijk je naar jouw IPS coach?

Heel positief. Rian is een zeer prettig persoon, het klikte vanaf het eerste gesprek. Zij beoordeelt niet, kan goed luisteren en houdt mij scherp. Ook stelt ze de juiste vragen en probeert mij af te remmen als ik te snel wil. Om een voorbeeld te noemen: er was laatst een interne vacature voor 22,5 uur als ervaringsdeskundige/projectmedewerker. Ik heb mijn mitsen en maren aangegeven en twijfelde erover om te solliciteren. Rian merkte terecht op: je doel is een baan voor 32 uur, is dit echt wat je wil? Past deze functie wel bij jou?

Hoe zie je jouw toekomst?

Deze ligt voor mij open. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk een uitdagende betaalde baan krijg waar ik voldoening uit kan halen. Inmiddels heb ik mij aangemeld voor de TOED-opleiding (Training Opleiding Ervaringsdeskundigheid). Ik wil mijn eigen ervaringen als cliënt in de psychiatrie inzetten om anderen te helpen. Mijn bijdrage is waardevol als ik cliënten de steun kan geven die gebaseerd is op herkenning.

Nadya is een gefingeerde naam, in verband met de privacy van de geïnterviewde. 

Ook re-integreren met de hulp van een eigen coach?

De coach van Roads helpt je met persoonlijke aandacht. Menselijk, en tóch doelgericht.

Plan een kennismaking