Denzell

Denzell volgt een IPS-traject bij Roads en is daar zeer tevreden over.

“Werk geeft mij structuur in mijn leven en het is goed voor mijn geestelijke gezondheid”

Kun je iets over jezelf vertellen? 

Mijn naam is Denzell en ik woon sinds 1991 in Nederland, ik kom oorspronkelijk uit West-Afrika. Een burgeroorlog brak uit in mijn land en toen ben ik gevlucht en heb ik in Nederland asiel aangevraagd. Ik heb toen een korte tijd in AZC Echt gewoond. Familieleden woonden al in Amsterdam en via hen heb ik een verblijfsvergunning gekregen. Ik ben naar Amsterdam verhuisd en kreeg een baan bij een uitzendbureau. Daar heb ik negen jaar gewerkt.

Hoe ben je bij Roads terecht gekomen?

Ik heb bij veel uitzendbureaus gewerkt, maar ik wilde meer geld verdienen en vooral snel. Ik besloot om in drugs te gaan handelen, de grootste fout die ik heb gemaakt. Op den duur ben ik gepakt door de politie en kwam ik twee en een halfjaar vast te zitten. Dat veranderde alles. Toen ik vrij kwam, was ik mijn woning kwijt en had ik geen inkomen. Toen kwam ik zelf in aanraking met harddrugs. Ik begon heroïne en cocaïne te gebruiken, ook al was het niets voor mij. Maar je kunt niet op de een of andere dag stoppen met heroïne. Toen heb ik hulp gevraagd aan een maatschappelijk werker en zij heeft mij doorverwezen naar Jellinek. Het was een lang proces.

Gelukkig kreeg ik tijdens mijn nazorgbehandeling een woning. Dat gaf mij houvast. Ik kwam in aanraking met Roads en werd vrijwilliger bij de Kwekerij in Osdorp. Ik wilde graag hulp met het vinden van een betaalde baan, zodat ik niet meer afhankelijk was van een bijstandsuitkering. Ik werd in contact gebracht met mijn IPS-trajectcoach Eline.

Hoe kijk je naar jouw traject? 

Eline heeft mij geholpen met solliciteren en ik werd al snel bij een bedrijf aangenomen. Het was een uitzendcontract met een vast aantal uren. Uiteindelijk zat ik hier niet op mijn plek. Wel merkte ik dat het fijn was om iedere dag een bezigheid te hebben. Ik ben toen verder gaan solliciteren samen met Eline.  Al snel zag ik een vacature bij het huidige bedrijf waar ik nu werk. Drie dagen later kreeg ik bericht dat ik op gesprek mocht komen. Ik heb nu een jaarcontract met uitzicht op een vast contract.

Wat betekent werk voor jou?

Ik werk op de vloer samen in een heel gezellig team met acht andere jongens. Ik ga nooit met tegenzin naar mijn werk. Werk geeft mij structuur in mijn leven en het is goed voor mijn geestelijke gezondheid. Natuurlijk geeft het mij ook minder financiële stress.

Hoe kijk je naar jouw IPS coach?

Ik ben heel tevreden over Roads. Eline heeft mij super goed geholpen. Alle doelen die ik met haar heb opgesteld, zijn behaald. Als ik een sollicitatiegesprek had, ging zij met mij mee. Dat voelt vertrouwd. Zonder haar was het waarschijnlijk niet zo snel gegaan.

Hoe zie je jouw toekomst?

Ik zie de toekomst rooskleurig. Mijn doel is om mijn thuisland te bezoeken. Daarom wil ik iedere maand een bedrag opzij zetten. In het verleden heb ik een fout gemaakt, maar daar heb ik afscheid van genomen.

Denzell is een gefingeerde naam, in verband met de privacy van de geïnterviewde. 

Ook re-integreren met de hulp van een eigen coach?

De coach van Roads helpt je met persoonlijke aandacht. Menselijk, en tóch doelgericht.

Plan een kennismaking