Coronamaatregelen blijven geldig tot 20 mei

In de persconferentie van het kabinet is aangekondigd dat de beleidsmaatregelen vooralsnog blijven gelden tot 20 mei, met een versoepeling van een beperkt aantal maatregelen. Het blijft onverminderd van belang om de richtlijnen van de overheid te volgen. Voor ons betekent dit dat we voorlopig zoveel mogelijk zorg op afstand blijven geven zoals we dat nu doen. Deels digitaal, bijvoorbeeld met videobellen of via de telefoon. Dit betekent ook dat het bezoeken van cliënten op locatie helaas nog steeds niet mogelijk is voor naasten of familie, tenzij dit vooraf met de behandelaar afgesproken wordt.

Per cliënt maken we telkens weer een zorgvuldige afweging: indien het noodzakelijk is dat cliënten face-to-face worden gezien, bijvoorbeeld omdat ze crisisgevoelig zijn of omdat er andere redenen zijn waarom dit medisch noodzakelijk is. Hierbij nemen wij de strikte hygiënemaatregelen in acht om de besmettingskans met het coronavirus te minimaliseren.

Tot 20 mei kan er op locaties geen reguliere poliklinische zorg plaatsvinden. Ook hier blijven we zorg op afstand geven. Andere opties worden onderzocht.

We houden goed in de gaten wanneer het beleid rondom onze zorg op afstand geactualiseerd moet worden. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op de situatie van na 20 mei, zodat we de veel besproken 1,5 meter maatschappij op een verantwoorde manier vorm kunnen geven. Voor cliënten hebben we een digitaal alternatief op dagbehandeling, de Thuisbuis. En voor naasten hebben wij het kanaal Naastenthuis.

We hebben grote waardering voor alle medewerkers die zich blijven inzetten voor onze cliënten. Ongeacht of je direct in de zorg werkt of vanuit een ondersteunende functie. We doen het samen. We zijn ontzettend trots op hoe iedereen dat binnen de huidige mogelijkheden doet. En we wensen al onze cliënten, hun naasten en onze verwijzers en samenwerkingspartners het beste toe in deze moeilijke en bijzondere tijden.