Corona-update: uw begeleiding gebeurt zo veel mogelijk op afstand

Als u voor uw begeleiding naar één van onze locaties komt, of thuis behandeling of begeleiding krijgt (outreachende zorg), gaat er voor u iets veranderen vanwege het coronavirus. Uw behandeling zal, indien mogelijk, op afstand plaatsvinden. We doen er alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Uw gezondheid staat voorop.

Het kabinet heeft vanaf 12 maart extra maatregelen bekend gemaakt. Daar houden wij ons aan. Het is niet langer verantwoord om de zorg te blijven geven zoals u die van ons gewend bent, in face-to-face-gesprekken. We nemen geen gezondheidsrisico’s.

Op afstand i.p.v. face-to-face
We hebben daarom een zorgvuldige afweging gemaakt. Uw behandelaar zal op afstand contact met u hebben, bijvoorbeeld telefonisch of met beeldbellen en belt u om dit met u te bespreken. Mocht face-to-face-contact echt nodig zijn, dan bespreekt uw behandelaar dat met u.

Groepen worden afgezegd
Groepsbijeenkomsten worden helaas afgezegd, in ieder geval t/m 6 april, misschien langer. Groepen mensen bij elkaar vormen momenteel een risico. Uw behandelaar overlegt met u of u op een andere manier behandeling/begeleiding kunt krijgen, zoals telefonisch. Of misschien wordt het contact met uw behandelaar uitgesteld.

Sociale firma’s en dagbesteding gesloten
De sociale firma’s en de dagbesteding van Roads zijn gesloten. U wordt hierover geïnformeerd.

Opnames, intakes en ontslag
Bent u opgenomen? Dan bekijken we wie er komende week met ontslag kan, zolang dit verantwoord is, uiteraard. Nieuwe opnames gebeuren alleen bij een ernstige noodzaak. We beoordelen daarnaast of de intakes kunnen worden uitgesteld. Als u met spoed gezien moet worden (acute indicatie), krijgt u uiteraard wel een intakegesprek.

Bezoek
Opgenomen cliënten mogen vanaf nu maximaal één bezoeker per cliënt per dag ontvangen. Dit is inmiddels bij de meeste zorginstellingen zo.

Deze maatregelen gelden in ieder geval t/m 6 april, misschien langer. Het veranderen of afzeggen van de zorg die u van ons krijgt is een moeilijke beslissing voor ons. We kunnen ons voorstellen dat de veranderingen voor u ook vervelend kunnen zijn. Als u vragen heeft, of ongerust bent, kunt u contact opnemen met uw behandelaar.

Zodra er iets verandert, hoort u dat van ons.

Vriendelijke groet, directie Roads