Deel jouw ervaring

Individuele begeleiding > Jobcoaching
Betaald werk en re-integratie > Re-integratie bij uitval door ziekte
Betaald werk en re-integratie > Re-integratie van geen werk naar werk

Arbeidsanamnese

Op afspraak

Samen met een trajectcoach breng je tijdens dit programma je problemen t.a.v. de werksituatie in kaart. Je verkrijgt inzicht in patronen die zijn ontstaan in het handelen. Duidelijk zal worden welke patronen je ziektebeeld in stand houden. Je gaat na of je het handelingspatroon herkent in relatie tot je ervaren arbeidsproblemen. Vervolgens volgt een advies en/of plan van aanpak om deze patronen te doorbreken.

Aanmelden

Wat ga je doen

Door middel van een levensloop beschrijving (en korte video opname) wordt inzicht verkregen in het handelingspatroon, een patroon van omgaan met stressvolle situaties. Ook wordt je arbeidsfunctioneren in het heden en verleden in kaart gebracht. De arbeidsanamnese bestaat uit: afnemen van de levensloopbeschrijving (4 -6 gesprekken), waarbij naar de rode draad binnen je handelingspatroon wordt gezocht Je krijgt een verslag met daarin een weergave van de arbeidsanamnese en een conclusie en een afrondend gesprek, waarin het verslag en een mogelijk vervolg/advies met jou wordt besproken.

Tijdsduur, aantal keer

Maximaal 8 weken, 4 – 6 sessies van 60 minuten.

Resultaat

Je hebt zicht op handelingspatronen waardoor er herkenning is in relatie tot de huidige arbeidsproblematiek. Er volgt een advies en/of plan van aanpak om deze patronen te doorbreken.

Welke doelen bereik je

Inzicht in het handelingspatroon in relatie tot de werksituatie, zicht hebben op de mogelijke samenhang tussen de aandoening en de arbeidsproblematiek, advies gericht op werkhervatting en een mogelijk vervolgtraject op het gebied van arbeidshulpverlening.

Helpt bij
  • Persoonlijk herstel
  • Functioneel herstel
  • Maatschappelijk herstel
  • Activering & participatie
  • Realisatie van (vrijwilligers)werk
Locatie

Gehele werkgebied van Roads

020 590 85 90

Meer over deze locatie
"Roads werkt!"
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2021 Roads - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin